Florida Trip 3/09 - jovos
White Ibises and Little Blue Heron

White Ibises and Little Blue Heron

whtibisesheron